ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว ในจังหวัดอำนาจเจริญ 
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : 142 หมู่ 2 บ.คำพระ ต.คำพระ อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
โทร : 089-668-3973
Mobile : 089-424-4810
E-mail :
Web :
Line ID : 0896683973
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.760494, 104.471430
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ หัวตะพาน กลุ่มแม่บ้าน
 
เกษตรยงค์ หยง-หยี๋ โฮมสเตย์ จ.อำนาจเจริญ
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : บ้านโคกเจริญ ตำบลนาวัง อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ 37000
โทร : 087 079 6045
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID : 0870796045
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.992878, 104.546814
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : อำนาจเจริญ ที่พัก ศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์
 
พนาการ์เด้นรีสอร์ท อำนาจเจริญ
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : 143 ตำบล พระเหลา อำเภอพนา อำนาจเจริญ 37180
โทร : 045-463-789
Mobile : 087-250-4999
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.680991, 104.835442
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : อำนาจเจริญ ที่พัก
 
เมืองพนานต์โฮมสเตย์ อำนาจเจริญ
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : อำเภอพนา อำนาจเจริญ 37180
โทร : 083-370-0648
Mobile : 089-717-0191
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.685008, 104.844596
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ โฮมสเตย์ วิถีชุมชน
 
สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู อำนาจเจริญ
รายละเอียด :เปิดทำการเมื่อปี 2540 สวนสัตว์อยู่ในส่วนของป่าดงไหญ่ ที่มีพื้นที่ 2500 กว่าไร่ ส่วนของสวนสัตว์เปิด 32 ไร่ มีสัตว์น้อยไหญ่มากมาย เหมาะแก่การศึกษาชีวิตสัตว์ เที่ยวชมธรรมชาติป่าดงไหญ่ และพักผ่อนหย่อนใจ ภายในป่าดงไหญ่มีปูชณียสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีพระเจ้าไหญ่ และมีหอชมวิวหนองสีโว ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ และเที่ยวชมระบบนิเวศลำเซบาย สายน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และชาว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน 08.30-16.30 ค่าเข้าชมผู้ไหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท
ที่ตั้ง : อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.647583, 104.474329
Opening Time : 08.30 - 16.30 เปิดทุกวัน
Tags : อำนาจเจริญ หัวตะพาน สวนสัตว์
 
เสมาพันปีวัดโพธิ์ศิลา อำนาจเจริญ
รายละเอียด :เป็นเสมาสมัยทวาราวดี สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ. 1200 - 1300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง พบเมื่อ 12 มีนาคม 2532 ลักษณะ เป็นเสมารูปเสมาทำจากหินทราย มีลักษณะเรียว ปลายแหลม คล้ายใบหอกป้าน ด้านล่างคอดส่วนฐานสลักลายดอกบัวบาน ใบเสมาเหนือแนวกลีบบัวสลัก แนวแกนเสมาคล้ายรูปสถูปจำลองหรือปลียอดสถูป ด้านล่างเป็นรูปหม้อน้ำตั้งซ้อนอยู่บนองค์ระฆังคว่ำถัดไปเป็นปล้อง มีแนวลวดลายบัวคั่นตรงกึ่งกลาง แกนเสมาสลักลายใบไม้ 3 แฉก หงายขึ้นรับลายดอกไม้ครึ่งดอก ในขอบวงโค้ง 3 วงเรียงต่อกันส่วนยอดเป็นพุ่มปลายแหลมเหมือนยอดธงมีอุบะห้อย ลวดลายกลีบบัว บนฐานเสมาได้รับอิทธิพลมาจากลายกลีบบัว ฐานพระพุทธรูปหรือธรรมจักรศิลปทวาราว ดีทางภาคกลางของประเทศไทย ส่วนลายดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง 3 วงที่เรียงต่อกันเป็นวงเดียวกัน
ที่ตั้ง : 109 ม.6 บ้านเปือยหัวดง ต.เปือย อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000
โทร : 045-272-396
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.686165, 104.684428
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โบราณวัตถุ
 
แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง อำนาจเจริญ
รายละเอียด :เป็นแหล่งโบราณคดี ที่พบหลักฐานทางโบราณคดี ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไปทั้งเนินดิน มีข้อมูลว่า เคยพบโครงกระดูกมนุษย์นอนหงายเหยียดยาว พร้อมเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังพบใบเสมาหินทราย ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในวัฒนธรรมทวารวดี แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง จึงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่จะใช้ศึกษาพัฒนาของสังคมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
ที่ตั้ง : ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา อำนาจเจริญ 37180
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.727802, 104.813991
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ พนา แหล่งโบราณคดี
 
แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า อำนาจเจริญ
รายละเอียด :พบหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบด้วย – ใบเสมา พบปักกระจายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปักอยู่รอบโบสถ์ ทั้งบนพื้นปูนและส่วนที่เป็นพื้นดิน กลุ่มที่ 2 เป็นใบเสมาหินทราย จำนวน 5 ใบ ปักอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิหารจัตุรมุข กลุ่มที่ 3 อยู่ห่างจากกลุ่มที่สองไปทางทิศตะวันออก พระพุทธรูปปางสมาธิ หินทราย ศิลปะแบบทวารวดี พระเศียรหักหาย และมีการปั้นต่อเติมขึ้นใหม่ พระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานกันอยู่บนพระเพลา ฐานแกะสลักเป็นบัวคว่ำบัวหงาย ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอุโบสถ พระพุทธรูปปางสมาธิ นาคปรก หินทราย ศิลปะทวารวดีหรือศิลปะเขมร ครองจีวรห่มคลุมพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานอยู่เหนือพระเพลา ฐานเป็นส่วนลำตัวของนาคม้วนซ้อนกัน 2 ชั้น ปัจจุบันเก็บไว้ในวิหารจตุรมุข ขอบคุณภาพจากเพจห้องภาพอำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.856523, 104.469087
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ แหล่งโบราณคดี
 
อุโบสถ (สิม) วัดราสิยาราม อำนาจเจริญ
รายละเอียด :อุโบสถ (สิม) ขนาดเล็ก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 เป็นอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐถือปูน ที่ผนังกำแพงมีเสาไม้ด้านละ 4 ต้น รองรับส่วนหลังคา ที่ขื่อห้องแรกสลักลายรูปพญานาคเกี้ยวพันกัน ห้องที่สองสลักลายเถาวัลย์พันกัน ผนังภายในฉาบปูนเรียบ ภายในมีพระพุทธรูป 3 องค์ องค์กลางเป็นพระประธาน ผนังด้านหน้าภายนอกเขียนภาพจิตรกรรมระดับเหนือประตู 4 เรื่อง บนสุดเขียนเป็นภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ด้านล่างเขียนภาพพระพุทธเจ้าตอนมารผจญ ด้านล่างทางซ้ายมือเขียนภาพเรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์นรก ขวามือเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก อาคารอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ หลังคามุงด้วยสังกะสี เชิงชายมีร่องรอยของการแกะสลักเป็นลายหยักโค้ง คงได้รับการบูรณะมานานอุโบสถจึงไม่มีคันทวย จั่วมีลายประดับแถวบนแบ่งเป็น 3 ช่อง ประดับลายรูปพระอาทิตย์อัศดงคต
ที่ตั้ง : ต.ไก่ดำ อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.820794, 104.628377
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ อุโบสถ สิม
 
โฮมสเตย์บ้านนาภูคำ อำนาจเจริญ Home stay baan na phu khum
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : 215 ม.1 บ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
โทร : 080 150 2757
Mobile : 087 239 1818
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.865438, 104.480895
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : อำนาจเจริญ ที่พัก โฮมสเตย์
 
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่บ้านหมอลำ อำนาจเจริญ
รายละเอียด :สัมผัสวัฒนธรรม และธรรมชาติ ชมการแสดง และเรียนรู้ หมอลำกลอน หมอลำซิ่ง เดี่ยวพิญ แคน
ที่ตั้ง : หมู่ 10 บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
โทร : 081 878 7833
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.757001, 104.780351
Opening Time :
Tags : อำนาจเจริญ โฮมสเตย์
 
«prev [1] next»


 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิ
นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์
มหาสารคามมุกดาหารยโสธร
ร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษ
สกลนครสุรินทร์หนองคาย
หนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานี
อุบลราชธานีบึงกาฬ 

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา