ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรินทร์ 
กลุ่มปราสาทตาเหมือน อ.พนมดงรัก สุรินทร์
รายละเอียด :กลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน หรือช่องเขาตาเมียง เทือกเขาพนมดงรัก ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทที่รวมกลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งประกอบด้วยปราสาทหินสามหลัง เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน มาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน และกำลังพิจารณาปราสาทกลุ่มราชมรรคาเป็นมรดกโลก
ที่ตั้ง : บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.354102, 103.261496
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ พนมดงรัก โบราณสถาน ปราสาทหิน
 
ชุมชนท่องเที่ยวเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
รายละเอียด :เรื่องเล่าเมืองเก่า ทรงพลัง ตำนานผู้กล้าเมืองช้าง น้ำใส ป่าสวย ทุ่งนากว้าง ทางสะดวก
ที่ตั้ง : ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ สุรินทร์
โทร : 082 360 4337
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.146571, 103.449084
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : สุรินทร์ จอมพระ ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ลำน้ำชี
 
แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม Satom Organic Farm สุรินทร์
รายละเอียด :แซตอม เป็นภาษาชาว กวย หรือ กูย ในจังหวัดสุรินทร์ แปลว่า นาที่ตั้งอยู่ริมห้วย .. ทุ่งแซตอม เป็นที่ราบลุ่มลำน้ำชี ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ในปัจจุบันชุมชนได้ย้อนกลับไปทำการเกษตรแบบดั้งเดิม หากแต่ยั่งยืนและปลอดภัย ทั้งคนทำและคนกิน คือ การเกษตรอินทรีย์ นั่นคือ ที่มาของ แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน ของชุมชนนั่นเอง .. ผลผลิตเรามีอะไรบ้าง .. ข้าวกล้องมะลินิล ข้าวกล้องผกาอำปึล ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไตรจัสมิน ข้าว กข43 ช่วยเรื่องเบาหวาน มะลิโกเมนสุรินทร์ เป็นต้น
ที่ตั้ง : 174 หมู่ 1 ต.เมืองลีง อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180
โทร : 061-165-1848
Mobile : 089-474-0199
E-mail : Line ID : @satomfarm
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.149297,103.445306
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ จอมพระ ออร์แกนิคฟาร์ม ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ หอมมะลิสุรินทร์
  
ปราสาทขุมดิน อ.โนนนารายณ์ สุรินทร์
รายละเอียด :ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านขุมดิน บนเนื้อที่ประมาณ 2 งาน เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ 4 หลัง ปราสาทด้านตะวันตก มีโคปุระ หรือซุ้มประตูมีมุขยื่นออกไปทางด้านหน้า เชื่อมต่อกับแนวกำแพงแลง ซึ่งล้อมอยู่ทั้ง 4 ด้าน ตัวปราสาทด้านทิศใต้ยังอยู่ในสภาพพังทลาย ส่วนปราสาทที่อยู่ด้านทิศตะวันออก มีกรอบประตูตั้งอยู่ และด้านทิศเหนือพังทลายหมดแล้ว มีแท่นศิลาแลง และหินทรายขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นจำนวนมาก นอกนั้นยังพบทับหลังขนาดกว้าง 0.9 เมตร ยาว 2.10 เมตร หนา 0.44 เมตรวางตั้งอยู่บนพื้น รอบตัวปราสาทมีคูน้ำกว้างประมาณ 6 เมตร ล้อมรอบเป็นรูปตัวยู .. ขอบคุณภาพจาก เว็บสนม
ที่ตั้ง : ในวัดปราสาทขุมดิน หมู่ 4 ตําบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.216142, 103.920964
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ โนนนารายณ์ โบราณสถาน ปราสาทหิน
 
ปราสาทช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
รายละเอียด :ปราสาทช่างปี่ เป็นอโรคยศาล หรืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาล หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่บ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง และหินทราย ตั้งแต่ปี 2553 กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณะปราสาทช่างปี่ พบโปราณวัตถุจำนวนมา ส่วนหนึ่งนำไปเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ อีกส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านช่างปี่
ที่ตั้ง : อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.929942, 103.701899
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ศรีขรภูมิ โบราณสถาน อโรคยสถาน อโรคยศาลา
 
ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด) อ.ลำดวน สุรินทร์
รายละเอียด :ปราสาทตระเปียงเตีย หรือ ปราสาทตะเปียงเตีย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเกาะ ตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะเป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 4 ชั้น ส่วนยอดทำเป็นรูปดอกบัวตูม เมื่อพิจารณาจากลัษณะสถาปัตยกรรม พบว่าเป็นแบบลาวร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตระเปียงเตีย เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น คำว่า ตระเปียง แปลงว่าบ่อ สระ หนอง หรือหลุมที่มนุษย์ขุดขึ้น หรืออาจจะหมายถึงบารายที่ปราสาทขอมทุกแห่งมักจะมี หรืออาจจะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนคำว่า เตีย หมายถึง เป็ด แปลรวมกันได้ความว่า ตระเปียงเตีย แปลว่า หนองเป็ด ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอดีตบริเวณดังกล่าวมีนกเป็ดน้ำอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เป็นได้
ที่ตั้ง : อำเภอลำดวน สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.745316, 103.770431
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ลำดวน โบราณสถาน ปราสาท
 
ปราสาทตาควาย พนมดงรัก สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นปราสาทหินศิลาแลง ตั้งทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนธม ห่างไปประมาณ 12 กม. ตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาท ส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลาทรายทั้งหมด หลังคาห้องครรภคฤหะ ก่อเป็นทรงพุ่มยอดปรางค์ ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น ส่วนหลังคามุขก่อเป็นรูปประทุน จรดหน้าบันทั้ง 4 ด้าน ภายในห้องมีประติมากรรม ลักษณะคล้ายสวายยัมภูวลึงค์ 1 ชิ้น นักประวัติศาสตร์คาดการณ์จากรูปทรงของตัวปราสาท ว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างในช่วงปลายสมัยนครวัด ต่อตอนต้นสมัยบายน ระหว่างรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ตั้ง : หมู่ 17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.353333, 103.373633
Opening Time : 09.00 - 15.00 เปิดทุกวัน
Tags : สุรินทร์ พนมดงรัก โบราณสถาน ปราสาทหิน
 
ปราสาทตามอญ บัวเชด สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นปราสาท ที่มีลักษณะเป็น ปรางค์ก่ออิฐ องค์เดียว ทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด 2.65 เมตร ผนังทึบ มีประตูทางด้านเดียว คือทางทิศตะวันออก ซุ้มประตูสลักลาย หลังคาคงเหลือเพียงสามซุ้ม แต่เดิมตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐและมีบันไดด้านหน้าเป็นศิลาแลง แต่ปัจจุบันบริเวณบันไดมีดินกลบทับ จากข้อสันนิษฐานของหน่วยงานด้านโบราณคดี คือกรมศิลปากร ที่ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถานให้ความเห็นว่า องค์ปราสาทได้รับการก่อสร้างในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์
ที่ตั้ง : ต.บัวเชด อำเภอบัวเชด สุรินทร์ 32230
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.550608, 103.912324
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ บัวเชด แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทตาเมือนโต๊ด พนมดงรัก สุรินทร์
รายละเอียด :ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน (หรือช่องเขาตาเมียง) เทือกเขาพนมดงรัก เป็นปราสาทหลังหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งประกอบด้วยปราสาทหินสามหลัง เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน อยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนธมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 750 เมตร และอยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 390 เมตร ก่อด้วยศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือหนึ่งสระ เชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยศาลหรือสถานรักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ตั้ง : บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8 ต.ตาเมียง อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.354085, 103.261495
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ พนมดงรัก โบราณสถาน ปราสาทหิน
 
ปราสาททนง อ.ปราสาท สุรินทร์
รายละเอียด :มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยอิฐปนหินทรายและศิลาแลงจำนวน 2 กลุ่ม ตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามลำดับ คือ พลับพลา และปราสาทประธาน พลับพลาตั้งอยู่หน้าปราสาทประธาน มีสภาพชำรุดเหลือเพียงฐานบัวก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดทางขึ้น-ลง 10 บันได ปราสาทประธาน ตั้งอยู่บนฐานปีกกาก่อด้วยศิลาแลง ทำให้สูงกว่าพลับพลา สภาพปราสาทประธานชำรุดมาก ประกอบด้วยอาคารสำคัญ 3 หลัง คือ ปราสาทประธานสำหรับประดิษฐานเทวรูปและมีบรรณาลัยหรือวิหาร 2 หลัง และที่สำคัญคือ พบทับหลังหินทรายแบบศิลปะเขมรสมัยบาปวน (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ต้นพุทธศตวรรษที่ 17) จำนวนหลายชิ้น ปราสาททะนงนอกจากนี้ใต้ฐานปราสาทแห่งนี้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคเหล็กอายุ 2,500-1,500 ปี และแหล่งเตาถลุงเหล็กที่มีขี้ตะกรันแร่เหล็ก
ที่ตั้ง : อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.641301, 103.353142
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ปราสาท ปราสาทหิน แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาททอง อ.ประสาท สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นปราสาทก่ออิฐขนาดเล็ก เลียนแบบการก่อสร้างปราสาทเขมรในยุคที่รุ่งเรือง มีลักษณะคล้ายปราสาทเมืองที ก่อด้วยอิฐถือปูน ตัวเรือนธาตุมี 3 ชั้น ช่องประตูทางเข้าเป็นประตูหลอกอยู่ทั้ง 4 ด้าน แต่ไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมภายในได้ ส่วนบนชำรุดมาก สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24 ร่วมสมัยกับปราสาทเมืองที
ที่ตั้ง : ต.ปราสาททอง อำเภอปราสาท สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.995901, 103.626460
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ปราสาท แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทนางบัวตูม ท่าตูม สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลง 3 หลัง และตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดียวกัน เรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ มีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออก และมีประตูหลอกอีก 3 ด้าน ทำด้วยหินทรายเสาประดับกรอบประตูไม่สลักลวดลาย ส่วนที่ประตูทางเข้าสลักรูปดอกบัวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เสาประดับกรอบประตูทางเข้าสลักลวดลาย พื้นธรณีประตูมีลวดลาย นอกจากนี้ยังมีทับหลังศิลาทรายสลักอีก 3 ชิ้น และแท่นประติมากรรมหินทราย
ที่ตั้ง : วัดปทุมศิลาวารีปราสาท บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 32120
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.313537, 103.632496
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ท่าตูม แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทโนนแท่น ท่าตูม สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นที่ตั้ง โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม บนเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำล้อมเกือบรอบ พบแนวฐานศิลาแลง ของตัวโบราณสถานบนเนินดินทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัวโบราณสถานอยู่ในสภาพที่พังทลายมาก พบซากปราสาทพังทลายบนเนินดิน ยังพอเห็นแนวฐานศิลาแลงอยู่บ้าง นอกจากนี้พบเศษกระเบื้องดินเผา ซึ่งมีทั้งชนิดเคลือบสีน้ำตาลดำแบบเขมร และไม่เคลือบกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ สันนิษฐานว่าคงเป็นชุมชนโบราณแห่งหนึ่ง
ที่ตั้ง : ต.โพนครก อำเภอท่าตูม สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.414158, 103.737591
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ท่าตูม แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทบ้านเฉนียง สุรินทร์
รายละเอียด :ปราสาทก่อด้วยศิลาแลง แต่ถูกรื้อทำลายใช้เป็นฐานพระอุโบสถสูญสิ้นลักษณะของปราสาทหินโบราณหมดแล้ว สันนิษฐานว่า ก่อสร้างเป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) มุมตะวันออกมีสระน้ำ กรุ ท่อนศิลาเก่าเหลืออยู่แห่งหนึ่งกว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร
ที่ตั้ง : ตำบล เฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.787173, 103.479967
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทบ้านไพล อ.ปราสาท สุรินทร์
รายละเอียด :เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือสรุก เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ องค์ปราสาท มีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์ คือ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4 × 4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว ทับหลังของปราสาทองค์กลาง และองค์ด้านทิศเหนือ สลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่า หนือหน้ากาล ส่วนทับหลัง ปราสาทองค์ด้านทิศใต้ สลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้ พังทลายไปหมดสิ้นแล้วในปัจจุบัน
ที่ตั้ง : บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.703388, 103.392837
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ปราสาท แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทบ้านสนม อ.สนม สุรินทร์
รายละเอียด :ปราสาทบ้านสนม หรือ ปราสาทวัดธาตุ เป็นปราสาทตั้งอยู่ในวัดธาตุ บ้านสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ คาดว่าสร้างสมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจประมาณ พ.ศ. 1800 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระองค์โปรดให้สร้างที่พักคนเดินทาง และสร้างอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลขึ้นในชุมชนต่าง ๆ มากมาย ปราสาทแห่งนี้มีขนาดโดยประมาณ กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เดิมมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ประมาณ 2 - 3 โอบ จำนวนมาก ได้แก่ ประดู่ ตะแบก ยาง ตะคร้อ ตาเสือ คำไก่ ซึ่งปราสาทหลังนี้มองจากทุ่งนา นอกบ้านเห็นเด่นชัด บริเวณรอบ ๆ ปราสาทมีสระน้ำเรียงรายทั้งสี่ด้าน ในบริเวณวัด ในบริเวณปราสาท ทางวัดได้รื้อปราสาทลง และก่อสร้างอุโบสถแทน เมื่อ พ.ศ. 2478
ที่ตั้ง : บ้านสนม อำเภอสนม สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.205025, 103.762634
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ สนม แหล่งโบราณคดี
 
ปราสาทบ้านหนองหิน รัตนบุรี สุรินทร์
รายละเอียด :ตั้งอยู่ภายใน วัดศิลาวรรณหนองหิน บ้านหนองหิน ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือ ถนนรัตนบุรี-โนนนารายณ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ปราสาทมีการก่อสร้างพระอุโบสถครอบไว้ บริเวณปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบร่องรอยเป็นหลักฐานกำแพง มีก้อนศิลาแลงวางเรียงรายตามพื้นดิน และวางเรียงกันเป็นชั้นละประมาณ 3-5 ก้อน ประปราย ด้านหน้าของพระอุโบสถพบทับหลัง 1 ชิ้น และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกมากวางโดยรอบ ด้านทิศใต้ของปราสาทมีสระน้ำ (บาราย) สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ 1 แห่ง ส่วนด้านทิศตะวันออกมีการสร้างกุฏิวัด จึงไม่แน่ใจว่าในอดีตมีสระน้ำด้วยหรือไม่
ที่ตั้ง : อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.363509, 103.959523
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ รัตนบุรี แหล่งโบราณคดี
 
มานารีสอร์ท ปราสาท สุรินทร์
รายละเอียด :มานารีสอร์ท ปราสาท สุรินทร์
ที่ตั้ง : บ้านปลูงใต้ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140
โทร : 084-824-3751
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.632213, 103.383414
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ ปราสาท ที่พัก
 
ร้านวังหวาย กลุ่มหัตกรรมหวาย บ้านบุทม สุรินทร์
รายละเอียด :ผลิตภัณฑ์หวายต่าง ๆ เช่น ตะกร้า โตก กระบุง ผลิตโดยชุมชน
ที่ตั้ง : 8/3 หมู่ 4 ถ. สุรินทร์-ศีขรภูมิ กม.15 ต.เมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID : sabyejaid
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.883266, 103.641035
Opening Time :
Tags : สุรินทร์ หัตถกรรม เครื่องจักสาน เครื่องหวาย
 
หมู่บ้านช้างตากลาง
รายละเอียด :ชาวกูยมีวิถีการเลี้ยงช้างในแบบฉบับของตนเอง ที่นี่แทบทุกบ้านเลี้ยงช้างไว้เหมือนคนในครอบครับ มีความผูกพันกับช้างอย่างแนบแน่นและลึกซึ้ง เราสามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตของชุมชน จากพิพิธภัณฑ์ช้าง ภายในชุมชน อีกทั้ง ที่นี่ยังมีบริการนั่งหลังช้างชมหมู่บ้าน ชมสุสานช้าง และพักโฮมสเตย์ได้อีกด้วย
ที่ตั้ง : ต.กระโพ อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 23120
โทร : 044-145-050
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 15.265931, 103.496856
Opening Time :
Tags :
 
«prev [1] 2  next» 


 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิ
นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์
มหาสารคามมุกดาหารยโสธร
ร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษ
สกลนครสุรินทร์หนองคาย
หนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานี
อุบลราชธานีบึงกาฬ 

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา